Raziskovalci Univerze v Cambridgeu menijo, da bi občutek, da imate nižji družbeni status, imeli prilagodljivo kvaliteto, ki vpliva na način, kako zaznavate fizični svet. Preučevali so prostovoljce, da bi ugotovili, koliko družbene moči so menili, da so jih imeli, nato pa so prosili, naj ugibajo težo različnih škatel. Tisti, ki so se počutili manj močni, so mislili, da so škatle veliko težje od tistih, ki so se počutili močnejše. Tudi ob predpostavki, da je šibka, podrejena drža privedla do precenjivanja teže nasproti prevzema dominantne moči. Avtorji študije menijo, da bi spremembe zaznave lahko zaščitile nas pred večjo obravnavo, kar bi nas vodilo k večji previdnosti in ohranjanju lastnih virov.Yandere Dev UPSET? (Watashi No Mono to OVERTHROW Yandere Simulator!) (April 2020).